【#1】Chồng Tuổi Mậu Ngọ Vợ Tuổi Giáp Tý Thì Nên Sinh Con Năm Nào

Chồng tuổi mậu ngọ vợ tuổi giáp tý sinh con năm nào đẹp

Năm sinh của bố: 1978

Năm âm lịch: Mậu Ngọ

Ngũ hành:Hoả – Thiên thượng Hoả (Lửa trên trời )

Năm sinh của mẹ: 1984

Năm âm lịch: Giáp Tý

Ngũ hành: Kim – Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

– Khi chọn năm sinh con cho chồng tuổi mậu ngọ vợ tuổi giáp tý thì chúng ta cần để ý đến các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của cha mẹ xem có hợp với con không. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của người con. Thiên can, Địa chi của cha mẹ nên hợp với Thiên can, Địa chi của con là tốt nhất.

Thông thường con không hợp với cha mẹ được gọi là Tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Vì vậy cần tránh Đại hung, nếu bắt buộc thì chọn Tiểu hung, bình thường là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con.

1.Dự kiến sinh con năm 2002

Năm âm lịch: Nhâm NgọKết luận: Tổng điểm là 3/10Kết luận: Tổng điểm là 6/10Kết luận: Tổng điểm là 5/10Kết luận: Tổng điểm là 4/10Kết luận: Tổng điểm là 7.5/10Kết luận: Tổng điểm là 7.5/10Kết luận: Tổng điểm là 1.5/10Kết luận: Tổng điểm là 4.5/10Kết luận: Tổng điểm là 5/10Kết luận: Tổng điểm là 4/10Kết luận: Tổng điểm là 5/10Kết luận: Tổng điểm là 4.5/10Kết luận: Tổng điểm là 1.5/10Kết luận: Tổng điểm là 4/10Kết luận: Tổng điểm là 4/10Kết luận: Tổng điểm là 2.5/10Kết luận: Tổng điểm là 5/10Bạn có thể sinh con ở điểm số trung bình trở lên, còn dưới điểm trung bình thì nên chọn một năm sinh phù hợp hơn.

Ngũ hành: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Mộc, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Mộc của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Nhâm, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố là Mậu tương khắc với Nhâm của con, không tốt.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Ngọ, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ là Tý xung khắc với Ngọ của con, không tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0.5/4

2.Dự kiến sinh con năm 2003

Năm âm lịch: Quý Mùi

Ngũ hành: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Mộc, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Mộc của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Quý, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố là Mậu tương sinh với Quý của con, rất tốt.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Mùi, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố là Ngọ tương hợp với Mùi của con, rất tốt.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

3.Dự kiến sinh con năm 2004

Năm âm lịch: Giáp Thân

Ngũ hành: Thuỷ – Tuyền trung Thuỷ (Nước trong khe)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Giáp, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố là Mậu tương khắc với Giáp của con, không tốt.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Thân, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ là Tý tương hợp với Thân của con, rất tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

4.Dự kiến sinh con năm 2005

Năm âm lịch: Ất Dậu

Ngũ hành: Thuỷ – Tuyền trung Thuỷ (Nước trong khe)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Ất, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Dậu, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

5.Dự kiến sinh con năm 2006

Năm âm lịch: Bính Tuất

Ngũ hành: Thổ – Ốc thượng Thổ (Ðất trên mái nhà)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thổ, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Bính, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Tuất, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố là Ngọ tương hợp với Tuất của con, rất tốt.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

6.Dự kiến sinh con năm 2007

Năm âm lịch: Đinh Hợi

Ngũ hành: Thổ – Ốc thượng Thổ (Ðất trên mái nhà)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thổ, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với Thổ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Đinh, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Hợi, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ là Tý tương hợp với Hợi của con, rất tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

7.Dự kiến sinh con năm 2008

Năm âm lịch: Mậu Tý

Ngũ hành: Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong chớp)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0.5/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Mậu, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ là Giáp tương khắc với Mậu của con, không tốt.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Tý, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố là Ngọ xung khắc với Tý của con, không tốt.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0.5/4

8.Dự kiến sinh con năm 2009

Năm âm lịch: Kỷ Sửu

Ngũ hành: Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong chớp)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0.5/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Kỷ, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ là Giáp tương sinh với Kỷ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Sửu, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ là Tý tương hợp với Sửu của con, rất tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

9.Dự kiến sinh con năm 2010

Năm âm lịch: Canh Dần

Ngũ hành: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Mộc, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Mộc của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Canh, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ là Giáp tương khắc với Canh của con, không tốt.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Dần, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

10.Dự kiến sinh con năm 2011

Năm âm lịch: Tân Mão

Ngũ hành: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Mộc, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Mộc của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Tân, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Mão, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

11.Dự kiến sinh con năm 2012

Năm âm lịch: Nhâm Thìn

Ngũ hành: Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Nhâm, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố là Mậu tương khắc với Nhâm của con, không tốt.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Thìn, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ là Tý tương hợp với Thìn của con, rất tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

12.Dự kiến sinh con năm 2013

Năm âm lịch: Quý Tỵ

Ngũ hành: Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Quý, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố là Mậu tương sinh với Quý của con, rất tốt.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Tỵ, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

13.Dự kiến sinh con năm 2014

Năm âm lịch: Giáp Ngọ

Ngũ hành: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Kim, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương khắc với Kim của con, không tốt.

Ngũ hành của mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0.5/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Giáp, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố là Mậu tương khắc với Giáp của con, không tốt.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Ngọ, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ là Tý xung khắc với Ngọ của con, không tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0.5/4

14.Dự kiến sinh con năm 2021

Năm âm lịch: Ất Mùi

Ngũ hành: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Kim, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương khắc với Kim của con, không tốt.

Ngũ hành của mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0.5/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Ất, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Mùi, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố là Ngọ tương hợp với Mùi của con, rất tốt.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

15.Dự kiến sinh con năm 2021

Năm âm lịch: Bính Thân

Ngũ hành: Hoả – Sơn hạ Hoả (Lửa chân núi)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0.5/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Bính, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Thân, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ là Tý tương hợp với Thân của con, rất tốt.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

16.Dự kiến sinh con năm 2021

Năm âm lịch: Đinh Dậu

Ngũ hành: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Hoả, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Hoả của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0.5/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Đinh, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Dậu, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

17.Dự kiến sinh con năm 2021

Năm âm lịch: Mậu Tuất

Ngũ hành: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

* Ngũ hành sinh khắc:

Ngũ hành của con là Mộc, bố là Hoả, mẹ là Kim, như vậy:

Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt.

Ngũ hành của mẹ là Kim tương khắc với Mộc của con, không tốt.

Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4

* Thiên can xung hợp:

Thiên can của con là Mậu, bố là Mậu, mẹ là Giáp, như vậy:

Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

Thiên Can của mẹ là Giáp tương khắc với Mậu của con, không tốt.

Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

* Địa chi xung hợp:

Địa chi của con là Tuất, bố là Ngọ, mẹ là Tý, như vậy:

Địa Chi của bố là Ngọ tương hợp với Tuất của con, rất tốt.

Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

Được xem nhiều

Xem nhiều nhất

【#2】Xem Tuổi Chồng Mậu Ngọ (1978) Vợ Giáp Dần (1974) Hợp Hay Khắc?

XEM BÓI TÌNH YÊU THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

  Phương pháp hóa giải khắc tuổi 1978 và 1974

Nếu vợ chồng khắc tuổi nhau, có 2 phương pháp hóa giải. Thứ 1 là hóa giải khắc tuổi chồng1978 và vợ 1974 theo tử vi nếu là khắc thiên can, địa chi cung mệnh. Thứ 2 là hóa giải tuổi vợ 1974 chồng 1978 theo phong thủy nếu là khắc theo cung phi.

Phương pháp 1, hóa giải xung khắc vợ chồng theotử vi (nếu khắc mệnh, khắc thiên can, địa chi (nếu phạmtự hình, lục xung, lục hại, tứ hành xung, tứ tuyệt,…): Chọn năm sinh con hợp tuổi mẹ, dung hòa với tuổi cha.

Hợp khắc tuổi vợ chồng cũng bị ảnh hưởng lớn bởi con cái.

Sinh con không hợp tuổi thì vợ chồng có đẹp bao nhiêu – gia đình cũng tan vỡ.

Sinh con hợp tuổi – bố mẹ khắc nhau cũng thuận hòa, phát triển – gia đình hạnh phúc.

  Luận chồng tuổiMậu Ngọ vợ tuổiGiáp Dầnsinh con năm nào thì hợp:

Hãy xem năm sinh con trong các năm tới để xem đối với tuổi chồng Mậu Ngọ vợ Giáp Dần thì sinh năm nào là đẹp nhất:

  Nếu gia đình bạn đã có cháu, hãy kiểm tra ngày tháng năm sinh của cháu có hợp mệnh bố mẹ hay không, tránh trường hợp tuổi cháu khắc tuổi bố mẹ thì không hay. Xin mời tra cứu tại XEM TUỔI SINH CON

Xem phân tích hóa giải vợ chồng khắc nhau tạiHướng dẫn cách hóa giải vợ chồng không hợp tuổi trong hôn nhân

Hiện tại tử vi năm 2021 cho namtuổi 1978 và 1974tại chyên mục:

XEM TỬ VI NĂM 202 0

Nội dung tử vi 2021 bao gồm sao hạn của từng tuổi trong năm 2021 này, tử vi về công danh – tài vận, gia đạo – tình duyên, sức khỏe trong năm 2021 và bói từng sự việc có thể xảy ra theo từng tháng trong năm 2021.

Xin mời quý bạn đọc thuộc tuổi Mậu Ngọ (1978) và Giáp Dần(1974) vào tra cứu tử vi tuổi để chuẩn bị những kế hoạch cho năm 2021 và có phương hướng hóa giải hạn sắp tới tránh mất mát, không hay.

 • Chồng 1978 vợ 1974
 • Chồng Mậu Ngọ vợ Giáp Dần
 • Mậu Ngọ vàGiáp Dần có hợp nhau không
 • nam 1978 có hợp với nữ 1974 không
 • nam 1978 kết hônvới nữ 1974
 • 【#3】Xem Tuổi Chồng Giáp Dần (1974) Vợ Mậu Ngọ (1978) Hợp Hay Khắc?

  XEM BÓI TÌNH YÊU THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

   Phương pháp hóa giải khắc tuổi 1974 và 1978

  Nếu vợ chồng khắc tuổi nhau, có 2 phương pháp hóa giải. Thứ 1 là hóa giải khắc tuổi chồng1974 và vợ 1978 theo tử vi nếu là khắc thiên can, địa chi cung mệnh. Thứ 2 là hóa giải tuổi vợ 1978 chồng 1974 theo phong thủy nếu là khắc theo cung phi.

  Phương pháp 1, hóa giải xung khắc vợ chồng theotử vi (nếu khắc mệnh, khắc thiên can, địa chi (nếu phạmtự hình, lục xung, lục hại, tứ hành xung, tứ tuyệt,…): Chọn năm sinh con hợp tuổi mẹ, dung hòa với tuổi cha.

  Hợp khắc tuổi vợ chồng cũng bị ảnh hưởng lớn bởi con cái.

  Sinh con không hợp tuổi thì vợ chồng có đẹp bao nhiêu – gia đình cũng tan vỡ.

  Sinh con hợp tuổi – bố mẹ khắc nhau cũng thuận hòa, phát triển – gia đình hạnh phúc.

   Luận chồng tuổiGiáp Dần vợ tuổiMậu Ngọsinh con năm nào thì hợp:

  Hãy xem năm sinh con trong các năm tới để xem đối với tuổi chồng Giáp Dần vợ Mậu Ngọ thì sinh năm nào là đẹp nhất:

   Nếu gia đình bạn đã có cháu, hãy kiểm tra ngày tháng năm sinh của cháu có hợp mệnh bố mẹ hay không, tránh trường hợp tuổi cháu khắc tuổi bố mẹ thì không hay. Xin mời tra cứu tại XEM TUỔI SINH CON

  Xem phân tích hóa giải vợ chồng khắc nhau tạiHướng dẫn cách hóa giải vợ chồng không hợp tuổi trong hôn nhân

  Hiện tại tử vi năm 2021 cho namtuổi 1974 và 1978tại chyên mục:

  XEM TỬ VI NĂM 202 0

  Nội dung tử vi 2021 bao gồm sao hạn của từng tuổi trong năm 2021 này, tử vi về công danh – tài vận, gia đạo – tình duyên, sức khỏe trong năm 2021 và bói từng sự việc có thể xảy ra theo từng tháng trong năm 2021.

  Xin mời quý bạn đọc thuộc tuổi Giáp Dần (1974) và Mậu Ngọ(1978) vào tra cứu tử vi tuổi để chuẩn bị những kế hoạch cho năm 2021 và có phương hướng hóa giải hạn sắp tới tránh mất mát, không hay.

 • Chồng 1974 vợ 1978
 • Chồng Giáp Dần vợ Mậu Ngọ
 • Giáp Dần vàMậu Ngọ có hợp nhau không
 • nam 1974 có hợp với nữ 1978 không
 • nam 1974 kết hônvới nữ 1978
 • 【#4】Xem Tuổi Chồng Mậu Ngọ (1978) Vợ Giáp Tí (1984) Hợp Hay Khắc?

  XEM BÓI TÌNH YÊU THEO NGÀY THÁNG NĂM SINH

   Phương pháp hóa giải khắc tuổi 1978 và 1984

  Nếu vợ chồng khắc tuổi nhau, có 2 phương pháp hóa giải. Thứ 1 là hóa giải khắc tuổi chồng1978 và vợ 1984 theo tử vi nếu là khắc thiên can, địa chi cung mệnh. Thứ 2 là hóa giải tuổi vợ 1984 chồng 1978 theo phong thủy nếu là khắc theo cung phi.

  Phương pháp 1, hóa giải xung khắc vợ chồng theotử vi (nếu khắc mệnh, khắc thiên can, địa chi (nếu phạmtự hình, lục xung, lục hại, tứ hành xung, tứ tuyệt,…): Chọn năm sinh con hợp tuổi mẹ, dung hòa với tuổi cha.

  Hợp khắc tuổi vợ chồng cũng bị ảnh hưởng lớn bởi con cái.

  Sinh con không hợp tuổi thì vợ chồng có đẹp bao nhiêu – gia đình cũng tan vỡ.

  Sinh con hợp tuổi – bố mẹ khắc nhau cũng thuận hòa, phát triển – gia đình hạnh phúc.

   Luận chồng tuổiMậu Ngọ vợ tuổiGiáp Tísinh con năm nào thì hợp:

  Hãy xem năm sinh con trong các năm tới để xem đối với tuổi chồng Mậu Ngọ vợ Giáp Tí thì sinh năm nào là đẹp nhất:

   Nếu gia đình bạn đã có cháu, hãy kiểm tra ngày tháng năm sinh của cháu có hợp mệnh bố mẹ hay không, tránh trường hợp tuổi cháu khắc tuổi bố mẹ thì không hay. Xin mời tra cứu tại XEM TUỔI SINH CON

  Xem phân tích hóa giải vợ chồng khắc nhau tạiHướng dẫn cách hóa giải vợ chồng không hợp tuổi trong hôn nhân

  Hiện tại tử vi năm 2021 cho namtuổi 1978 và 1984tại chyên mục:

  XEM TỬ VI NĂM 202 0

  Nội dung tử vi 2021 bao gồm sao hạn của từng tuổi trong năm 2021 này, tử vi về công danh – tài vận, gia đạo – tình duyên, sức khỏe trong năm 2021 và bói từng sự việc có thể xảy ra theo từng tháng trong năm 2021.

  Xin mời quý bạn đọc thuộc tuổi Mậu Ngọ (1978) và Giáp Tí(1984) vào tra cứu tử vi tuổi để chuẩn bị những kế hoạch cho năm 2021 và có phương hướng hóa giải hạn sắp tới tránh mất mát, không hay.

 • Chồng 1978 vợ 1984
 • Chồng Mậu Ngọ vợ Giáp Tí
 • Mậu Ngọ vàGiáp Tí có hợp nhau không
 • nam 1978 có hợp với nữ 1984 không
 • nam 1978 kết hônvới nữ 1984
 • 【#5】Xem Tuổi Vợ Chồng Theo Thiên Can Và Địa Chi

  Xem tuổi vợ chồng theo Thiên Can và Địa chi

  “Vợ chồng là nghĩa trăm năm”; song làm thế nào để có 100 năm vợ chồng với nhau quả thực là quá khó.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách bẽ quế nơi cung thiềm) vợ chồng có cưới hỏi, chồng có quyền thế nhưng hậu sự thiếu âm đức nên con cháu về sau gặp tai họa lâm cảnh thiên la địa võng bủa vây.

  – Tuổi Sửu, tuổi Dần : (thuộc cách mưa gãy cành hoa, đường mây lạc lối) vợ chồng không được tốt, có lấy nhau rồi cũng có thay đổi nên đường con cái không thuận lợi, có con không được nhờ vì bất hiếu hay có sinh không dưỡng. Đường quan lộc không được hanh thông.

  – Tuổi Mão : (thuộc cách mùa thu lá rụng) cả hai khó sống bền vững, vợ thường hư thai, hay sinh khó nuôi dưỡng.

  – Tuổi Thìn, tuổi Tỵ : (thuộc cách mây che núi cao) có sự giàu sang phú quý nhưng là tiền kiết hậu hung, hậu vận không tốt đẹp, con cái tha phương lập tổ cách ly gia đình.

  – Tuổi Ngọ : (thuộc cách xe to gãy trục) như Thìn, Tỵ trước khá sau khô. Từ tuổi 40 trở đi nhiều gian nan, cần tích đức để có được cách “đức năng thăng sô”. Con khó nuôi.

  – Tuổi Mùi : (thuộc cách đường mây lỡ nhịp) nếu cưới vợ xa quê được bền, đường con cái không nhiều khó nuôi.

  – Tuổi Thân : (thuộc cách rồng thiếu nước) đường quan lộc đây gian truân trăc trở, thăng giáng dời đôi; làm hao tài tôn của gia đạo lại không an.

  – Tuổi Dậu, tuổi Tuất : (thuộc cách bẽ quế cung thiềm, rồng vàng hiện đến) thi cử đậu cao, vợ đẹp con khôn, đường công danh sự nghiệp đắc tài đắc lợi. Sinh con trai đầu lòng là đúng cách.

  – Tuổi Hợi : (thuộc cách đứng dưới đất nhìn trăng) trước tốt sau xấu, có vợ đẹp con ngoan, địa vị cao, nhưng hậu vận gặp tai ách giáng làm tiêu tan sự nghiệp.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách rồng cọp đều quỳ, đầu chó trổ tre) đường công danh đắc lộ, con cái phát đạt nhưng tài lộc sẽ không được vừa ý.

  – Tuổi Sửu, tuổi Dần : (thuộc cách mặt trời mặt trăng giữa trời hoa nở khi gặp truyết rơi) học hành thi cử đều đỗ đạt có công danh địa vị lớn lao nhưng hậu vận sẽ gian nan nhiều cay đắng. Con cái có đứa giàu có có đứa bần hàn (hoa nở mà gặp tuyết rơi thì hoa rụng).

  – Tuổi Mão : (thuộc cách cây liễu gặp gió đông, chim phượng hoàng gãy cánh) tiền vận hạnh phúc, tài lộc dồi dào nhưng hiếm muộn đường con, còn có con sẽ giảm phần quan lộ hậu sự lại đứt gánh.

  – Tuổi Thìn, tuổi Tỵ : (thuộc cách góa bụa gặp nhau) nếu đã qua đời chồng vợ mới gặp nhau thì phát đạt rất mau chóng. Còn trai tân gái sắc lấy nhau thì trai nên ở rể chịu nhún nhường bên vợ cũng sẽ đẹp đôi, gái nhiều hơn trai.

  – Tuổi Ngọ : (thuộc cách trời đất không mưa, trước tối sau sáng) lấy nhau sẽ phát đạt mau chóng, nhưng hậu vận có chuyện buồn khổ trong phòng khuê, đường công danh nhiều biến chuyển không tốt.

  – Tuổi Mùi : (thuộc cách cá vượt vũ môn, rồng mây gặp hội) vợ chồng hạnh phúc phú quý song toàn, con cái thành đạt, có rể quý dâu hiền.

  – Tuổi Thân : (thuộc cách rồng bay gặp vận) vợ chồng thành đạt nhưng bất ngờ gặp hình sát, nếu không về hậu vận của cải cũng không bên.

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách chim sa vào lồng, ngựa nhốt vào chuồng) nếu bạo phát sẽ bạo tàn nếu không cũng yểu tử. Trước vinh sau nhục, trước sướng sau khổ. Nếu trước khổ sau sẽ được bù đắp.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách trằng chìm dưới biển, rồng bị vây trong mây) vợ chồng nên an phận lúc mới cưới về sau sẽ được tiền của, còn mưu sự sẽ chóng chết yểu, con cái, công danh đâm trắc trở.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách hoa rơi đầy đất) lúc trẻ bôn ba nhiều sẽ được bù đắp bằng tuổi thọ. Vợ thường sinh khó có khi nguy hại tính mạng. Sinh trai nhiều hợp tuổi vợ chồng, sinh gái khó dưỡng.

  – Tuổi Sửu : (thuộc cách rồng còn ẩn sâu dưới nước) số bay nhảy vât vả nhiều nhưng sự nghiệp vẫn tay trắng, tích đức nhiều sẽ có con muộn nhưng khó nuôi, số có con nuôi mới được nhờ về già.

  – Tuổi Dần : (thuộc cách chim oanh chim én đậu mùa xuân) có vợ đẹp con ngoan, gia đạo hạnh phúc. Lúc đầu có xa cách sau hòa hợp mới nên nhà nên cửa, có hào về con gái hơn con trai.

  – Tuổi Mão, tuổi Thìn : (thuộc cách cá lọt lưới) thân gặp nạn vạ lây đến vợ con. Hai tuổi này rất xấu có tử biệt sinh ly, con cái không thành tài.

  – Tuổi Tỵ : (thuộc cách thuyền chở kim ngân xuôi dòng chảy) đường học vấn không nhiều, cưới trưởng nữ mới tốt, có tài buôn bán giàu có không bằng, danh vọng lẫy lừng, con cái được nhờ cha mẹ.

  – Tuổi Ngọ, tuổi Mùi : (thuộc cách cỏ non mọc mùa xuân, rêu xanh được mùa nước) vợ chồng gặp nhau trong cảnh hàn vi thì sau mới phát tài phát lộc. Trên tuổi 40 sẽ có ách tật, đường con cái thành đạt.

  – Tuổi Thân : (thuộc cách cây khô gặp mùa xuân) trước hung sau kiết. Nếu biết gữ tiền không xài hoang phí sẽ giàu có lớn. Sinh con học hành thông minh dễ đậu cao.

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách con cháu vinh hiển) lúc đầu hạnh phúc có trắc trở sau tái hợp sinh con trai gái đầy đủ, khá giả, giàu sang, phước lộc lâu dài.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách chim oanh chim yến khó chung một lồng) nếu cả hai là con một hay con mồ côi mới tôt, còn băng không gia đạo luôn bât hòa, chồng phải có địa vị cao hơn vợ gia đình mới hòa thuận, con cái có sinh nhưng không dưỡng.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách cọp lọt giếng sâu, rồng mắc lưới) vợ chồng phát đạt gặp nhau tuy dễ nhưng không lâu bền, nếu còn chung sống chồng mất trước vợ, con cái gặp tai ách liên miên.

  – Tuổi Sửu, tuổi Dần : (thuộc cách bình rơi gương vỡ trâm gãy hoa tàn) gặp nhau sẽ suy bại nhiều lần, con cái hữu sinh vô dưỡng, cuối cùng đi đến phân ly cách biệt.

  – Tuổi Mão : (thuộc cách gặp nhau ngày hội thấy hoa nở đây cây) tình duyên vui đẹp, hạnh phúc mãn đường, con cái đây đủ học hành thành đạt. Chông về tuổi trung niên có hạn xâu hay con yêu vong, có đứa bỏ nhà sau trở về sum họp với mẹ cha.

  – Tuổi Thìn, tuổi Tỵ : (thuộc cách chim đại bàng gặp mùa xuân sải cánh gây gió lớn) vợ chồng phát tài như diều gặp gió, con cái đỗ cao nối nghiệp sang giàu.

  – Tuổi Ngọ, tuổi Mùi : (thuộc cách hoa nở trước mặt chủ nhân) vợ chồng trước có trắc trở sau mới hòa hiệp, khó nuôi con cần có nghĩa tử mới đại phát, phước lộc song toàn.

  – Tuổi Thân, tuổi Dậu : (thuộc cách uy quyền như chúa sơn lâm) chồng có địa cao chỉ huy muôn người, vợ chồng làm công việc gì cũng thành công, con cái hiếu học. Nhưng về già lâm đại nạn, như tướng ngã ngựa chốn sa trường.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách cá vượt sóng to) hai người gặp nhau như thuyền gặp gió xuôi thuận buồm, công danh sự nghiệp, tài lộc, con cái đều có đủ đến cuối đời.

  – Tuổi Tý, Sửu, Dần : (thuộc cách được ngọc minh châu) vợ chồng được hưởng mọi điềm lành, đại kiết tường như ý. Nhưng phải là trai tài gái sắc, chồng mới nên danh phận, vợ được nhờ chồng, sinh con khôn ngoan. Gặp 2 tuổi Sửu, Dần về già chồng gặp tiểu tật nhưng vô hại.

  – Tuổi Mão : (thuộc cách cá lội đụng dầu) vợ chồng gặp nhau nơi xứ lạ quê người thì chung sống bền lâu, còn tại quê hương sẽ gặp bần hàn cơ khổ, con khó nuôi, nuôi được khi lớn cũng cách biệt. Xa xứ làm ăn hậu vận mới an nhàn.

  – Tuổi Thìn : (thuộc cách trong núi có ngọc ẩn) đường công danh vinh nhục không đều, nhưng tiền hung hậu kiết, hậu vận mới khai thông về tài lộc, con cháu.

  – Tuổi Tỵ, tuổi Ngọ : (thuộc cách ngọc sáng hóa mờ) vợ có lòng gian ý, nhưng rồi phục thiện, đường quan lộ mới thành công, có trai đầu dễ nuôi, gái sau khó dạy, gia đạo bất hòa đôi khi mỗi người mỗi ngả.

  – Tuổi Mùi, tuổi Thân : (thuộc cách đàn phải nối dây sanh) rất xấu vì có phân ly tử biệt, lần tái hôn mới có con nối dõi tông đường. Của cải không bằng ai.

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách lạy tạ trời đất tiên thánh) hai người hạnh phúc bền vững, phú quý lễ nghĩa không thiếu, con cháu ba đời nối nghiệp.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách trăng chìm đáy nước) thấy bề ngoài vợ chồng rực rở phong lưu nhưng bên trong mang nhiều cay đắng khổ đau, gặp nạn khi đi sông biển, nên cưới nhau ở xứ lạ mới tốt.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách ruộng cò bay thẳng cánh, lúa thóc đầy bồ) vợ chồng trước khổ sau giàu sang phú quý, hợp với nghề nông trồng trọt. Biết cần cù nên tích lũy nhiều của cải, con cái khá giả nhờ cha mẹ.

  – Tuổi Sửu : (thuộc cách cây khô trổ bông đốt ổ mà đi) phải xa quê hương lập nghiệp nơi xứ khác hoặc bên quê vợ mới thành công trong sự nghiệp. Vợ sinh con khó dưỡng nhưng cũng đủ hào con về sau học tấn tới.

  – Tuổi Dần, tuổi Mão : (thuộc cách đường hoa rộng mở) xa tổ lập nghiệp có vợ đẹp con ngoan, nhà cửa khang trang hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Số có vợ lẻ hay vợ kế mới có con nhưng không có con gái.

  – Tuổi Thìn, tuổi Tỵ : (thuộc cách thay cũ đổi mới khi âm cạn) vợ chồng nhiều trắc trở dầu thương yêu nhau mấy cũng có cảnh chia ly, nhưng trước tan sau hiệp, hiếm đường con cái vì phúc đức tổ tiên đã hết, phải cầu con nuôi gia đạo mới khá, vững.

  – Tuổi Ngọ : (thuộc cách phi ngựa vượt trường thành) lân đân ở quê cha đất tổ đi sang xứ khác cầu tài cầu danh đạt thành công nhưng phải qua một đời vợ, hậu vận con cái đỗ đạt danh lợi đều có hơn người.

  – Tuổi Mùi, tuổi Thân : (thuộc cách thuyền mới hạ thủy được xuôi chèo) vợ chồng xứng đôi là trai tài gái sắc, thành đạt trên đường công danh sự nghiệp, sinh con thông minh biết phụ giúp cha mẹ .

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách thủy khắc hỏa) chung sống với nhau không bền, tuy có con với nhau nhưng không xa lìa có người phải chịu cảnh yểu mạng.

  – Tuổi Tuất : (thuộc cách trời chiều bóng ngã về tây) số tiền mất tật mang, tính tình trở nên hư hỏng, nếu cưới sinh con hợp mùa thì vợ chồng bền chặt, sống thọ, tuy gia cảnh thiếu thốn, về sau con cái thành đạt nuôi dưỡng.

  – Tuổi Hợi : (thuộc cách thần tiên giáng trần, trời chiều nắng tắt) số cả hai có dương phù âm trợ biết sống đạo nghĩa, tích đức nên dù ba chìm bảy nổi cũng không đói nghèo. Con trai thành đạt trong học tập và sự nghiệp, con gái làm rạng rở gia phong nhờ có dâu hiền rể thảo.

  – Tuổi Tý, tuổi Sửu : (thuộc cách cửa huyện mở khi trời đất tuyêt khí) sinh đúng mùa cưới đúng lúc sẽ sớm sinh trưởng nam, nếu trái lại chỉ được một con học hành giỏi. Vợ chồng có của nhưng khổ tâm về đường tử tức.

  – Tuổi Dần, tuổi Mão : (thuộc cách thuyền sắt ra nơi biển chết không gặp tai ương nạn ách) đó là sự bền vững kiên cố, vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực dù gặp gian khổ vẫn lướt qua, tiền hung hậu kiết hậu vận sang giàu, con cái đầy nhà vinh hiển.

  – Tuổi Thìn, tuổi Tỵ : (thuộc cách thang mây đã lỡ, mọi chuyện hung bị chôn vùi) dù học hành không đến nơi chốn nhưng khi lấy vợ cũng làm nên mọi sự. Con trai nhiều học giỏi đậu cao. Hậu vận vợ chết trước chồng.

  – Tuổi Ngọ : (thuộc cách ngựa vượt trường thành giàu sang không hạn định) tuổi trẻ đậu cao cưới vợ đẹp giàu sang là do khi sinh hợp mùa, còn nghịch mùa thì phòng khuê có sự đau buồn có thể ảnh hưởng đến gia nghiệp.

  – Tuổi Mùi, tuổi Thân : (thuộc cách con nhạn vào thu gặp gió, con én trên núi chia đàn rời tổ) lấy nhau đại phát tài , con cháu đông đủ, nhưng trung niên sẽ gặp cảnh góa bụa phải bước tiếp thêm đời vợ kế, con hai dòng vẫn đoàn kết thuận thảo.

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách kim gãy gương tan) vợ chồng tiên kiêt hâu hung trước hiêp sau lìa, lấy nhau đại phát nhât thời về sau cũng tan cửa nát nhà, ly tán. Con cái phiêu bạt giang hồ, khổ sở.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách chim bay cao vẫn bị trúng tên) có hai ba đời vợ, khi vợ đầu phải chịu uổng tử, vợ kế sinh gái đầu lòng nếu trai sẽ làm nên tài sản.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách cây khô trổ bông, gương soi lại vỡ) có số đào hoa, lấy nhau sớm sẽ không làm nên đại sự, vợ thêm sinh khó nguy đến tính mạng, đời vợ kế con cái thành danh, sự nghiệp mới thành.

  – Tuổi Sửu, tuổi Dần : (thuộc cách suy kiệt môn gia) vợ chồng không được hào con, công việc trước thành sau suy, gia đạo bất hòa. Xin nghĩa tử được gia giảm phần hung.

  – Tuổi Mão : (thuộc cách trăng sáng giữa trời, sóng yên biển lặng) lấy trước nghèo sau giàu sang phú quý, sinh con đông đủ học hành thông minh, hưởng phước ba đời.

  – Tuổi Thìn, tuổi Tỵ : (thuộc cách rồng thiếu nước) gia đình giàu có nhưng thiếu con trai, tốt về con gái. Nếu tích đức mới giữ được tài sản.

  – Tuổi Ngọ : (thuộc cách xuống biển mò châu, hoa nở kết trái) trước nghèo sau giàu, sinh con gái đông chỉ một trai trở thành quý tử, học thông minh thi đậu cao.

  – Tuổi Mùi, tuổi Thân : (thuộc cách mười năm hạn rủi mang nhiều khổ đau) vợ chồng trước sướng sau khổ, nếu trai mồ côi mẹ gái mồ côi cha lấy nhau rất hợp về hậu vận không khổ, tuy nhiên vợ phải chịu sinh khó, có con nuôi dưỡng hao tài tốn của thường hay tật bệnh cả mẹ lẫn con.

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách dọc ngang thỏa chí tang bồng) tổ nghiệp bốn đời là người có thanh danh nhưng con cháu thiếu âm đức làm cho suy giảm. Con trai hai ba đời vợ, con gái đa phu. Vợ chồng phải tích đức nếu không sẽ gặp cảnh đa thê gái dâm loàn, đường con cái hiếm muộn, sự nghiệp chìm nổi không chừng.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách phu thê giao chiến) vợ chồng không hợp nếu kết duyên vợ sinh khó, gia đạo thường bất an, e không bền vững, con cái lại yểu số.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách dắt nhau vào lưới đi đến quan tai) lấy nhau không hợp, hay có bệnh hoạn gặp nhiều tiếng thị phi thưa kiện. Nếu âm thịnh thì dương suy, chồng chết trước vợ, con cái không nên người hữu dụng

  – Tuổi Sửu : (thuộc cách mưa dầm hoa rụng) vợ chồng làm ăn cũng khá ổn, hạnh phúc nhưng vào trung niên gia đạo không hưởng lâu bền mất lối công danh, tiêu tán sự nghiệp, con gái không có con trai có học vị nhưng tính tình tham lam mà gây họa lớn.

  – Tuổi Dân, tuôi Mão : (thuôc cách sương thu rơi trên lá bên ngoài có chủ nhân) làm ăn khá giả phát đạt nhưng hậu vận suy bại lần hồi, vợ chồng thường nghi kỵ nên gia đạo luôn xào xáo, nên con cái cũng khó dạy thành người.

  – Tuổi Thìn : (thuộc cách mây thu trùm núi, tài lộc như mây trôi) những năm đầu chung sống phát tài phát của không ai sánh kịp nhưng là tiền kiết hậu hung, hậu vận nhiều tật bệnh nên gia sản mòn dần, sinh con khó nuôi.

  – Tuổi Tỵ, tuổi Ngọ : (thuộc cách xe to gãy bánh, nửa đường tai nạn không lường được) vợ chồng bền vững hơn một giáp sẽ có kẻ còn người mất. Lấy nhau ban đầu giàu có có con học hành tử tế đỗ đạt, đời vợ kế mới ăn ở đến già.

  – Tuổi Mùi : (thuộc cách trời đất không thuận, miệng người không vừa) khi kêt duyên thường trăc trở, chung sông rôi mới đâm ân hận cũng đã muộn, gia đạo luôn bất hòa gặp miệng tiếng, con cái sinh hư đốn. Về già tật bệnh nhiều nhưng vợ con không ai chăm sóc.

  – Tuổi Thân : (thuộc cách đường mây lạc hướng) mọi viêc đều khó, sinh con nhiều làm ăn khá nhưng không bền, giàu hay đau yếu, công danh thăng giáng không làm ra nghiệp lớn. Nếu qua một đời vợ lấy tuổi Thân mới tốt đẹp.

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách hành lộ ngộ phong giữa đường găp gió ngược cầu tài không đặng) lấy nhau đã gặp khổ, làm ăn vất vả mà không dư giả đề phòng hậu sự, vợ sinh khó càng thêm tổn tài hại của.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối) gia đình hai bên đều có phần phúc đức từ âm trợ, nên kết duyên được tổ tiên phù trợ cho sinh con đầy đủ, trai quý gái hiền học hành đỗ đạt. Công danh sự nghiệp vinh hiển lâu dài.

  – Tuổi Tý : (thuộc cách rồng chầu hổ phụcđầu chó sinh hoa tre) trường thọ, phú quý nếu lấy được nhau ở xa quê hương, đường con cái đều thành đạt, vợ chồng hạnh phúc đến cuối đời.

  – Tuổi Sửu, tuổi Dần : (thuộc cách nhật nguyệt nhìn hoa nở trong tuyết) nên lấy vợ xa quê làm ăn mới hưng thịnh, con cháu thông minh, học hành đậu cao có chức vị, hậu vận có rể quý dâu hiền phụng sự.

  – Tuổi Mão : (thuộc cách đào liễu gặp gió xuân, chim phượng hoàng tung cánh bay) người sinh mùa xuân sẽ hợp mệnh. Lấy nhau xa tổ mới làm ăn phát đạt nhưng hậu vận không bền nếu vợ chồng không tích đức. Chuyện phòng khuê gây đau khổ cho nhau có thể làm chia cách. Trai lỡ một đời gặp vợ tuổi Mão sẽ khá hơn.

  – Tuổi Thìn, tuổi Tỵ : (thuộc cách người thế gian được tiên mời vào vườn đào hội yến) nếu vợ chồng đều là con mồ côi thì thật đại quý cách, còn bằng không cũng hưởng giàu sang phú quý, thành đạt mọi đường, con ngoan thuận thảo, vợ chồng phúc lộc đến mãn đường.

  – Tuổi Ngọ : (thuộc cách trời không mưa nhật nguyệt trong sáng) cả hai hòa hợp đến trời đất cũng phải kéo mây tan, gia đình hạnh phúc, được tài lộc lẫn hào con cái (trai Quý Hợi lấy gái Giáp Ngọ cực tốt).

  – Tuổi Mùi, tuổi Thân : (thuộc cách cá vượt vũ môn, rồng bay lên mây) vợ chồng không sợ lo trắng tay, chỉ trong ba năm đầu là đại phát tài, sinh con dễ nuôi, hiếu đạo, về sau công danh thành đạt hơn người.

  – Tuổi Dậu : (thuộc cách chim sa lọt lưới, ngựa chạy què chân) lấy nhau vui vẻ hạnh phúc nhưng sau bần tất yểu. Nếu gặp số bần hàn thì thọ, còn khá giả sẽ hiếm đường con, gia đạo gặp tật ách giữa đàng.

  – Tuổi Tuất, tuổi Hợi : (thuộc cách trăng chìm đáy biển, rồng thiếu nước) cưới xong sẽ bộc phát tiền của không ai bì nổi sau về già cũng mất mát hết. Nếu giàu khi lớn sẽ giảm thọ, con cái hư hỏng thiếu gia phong lễ nghĩa.

  【#6】Xem Tuổi Chồng Giáp Tý 1984 Và Vợ Tuổi Mậu Ngọ 1978 Có Hợp Không

  Bạn sinh năm 1984 và người ấy sinh năm 1978 đang dự định kết thành đôi với nhau. Tuy nhiên hai người đang phân vân rằng nam tuổi 1984 khi kết đôi với nữ tuổi 1978 thì cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc, bền vững, hợp nhau không. Và nếu tuổi giữa 2 người không hợp nhau kỵ nhau thì phải làm sao để hóa giải sự xung khắc đó.

  Hiểu được những vấn đề đó Tử Vi Khoa Học sẽ đánh giá xem tuổi chồng Giáp Tý sinh năm 1984 (84) và lấy vợ với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 (78) có hợp nhau hay không dựa và các yếu tố tiêu chí sau: Mệnh, Thiên can, Địa Chi, Cung mệnhThiên mệnh năm sinh để đưa ra kết quả hợp khắc chính xác 100%. Do đó hãy đọc kỹ bài viết này để biết chồng tuổi Giáp Tý 84 lấy vợ với tuổi Mậu Ngọ 78 có hợp nhau hay không?.

  Tổng quan tử vi chồng tuổi Giáp Tý 1984 và vợ tuổi Mậu Ngọ 1978

  Tử vi chi tiết chồng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984

  Cung mệnh: Đoài thuộc Tây tứ trạch – Niên mệnh năm (hành): Kim

  Màu sắc hợp: màu xanh biển sẫm, màu đen thuộc hành Thủy (màu tương sinh tốt) hoặc màu màu trắng, màu xám, màu bạc, màu ghi thuộc hành Kim (màu cùng hành tốt).

  Màu sắc không hợp: màu xanh, màu lục, màu xanh rêu, màu xanh lá thuộc hành Mộc (màu tương khắc xấu).

  Số hợp mệnh: 6, 8, 2, 5, 7 – Số khắc mệnh: 9

  Hướng tốt: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây – Hướng xấu: Đông, Nam, Đông Nam, Bắc

  Tử vi tuổi vợ Mậu Ngọ sinh năm 1978

  Cung mệnh: Khôn thuộc và Tây tứ trạch – Niên mệnh năm sinh (hành): Thổ

  Màu sắc hợp tuổi vợ: màu trắng, màu xám, màu bạc, màu ghi thuộc hành Kim (là màu tương sinh) hoặc màu màu nâu, vàng, cam thuộc hành Thổ (là màu cùng hành tốt).

  Màu sắc không hợp: màu xanh biển sẫm, màu đen thuộc hành Thủy (là màu tương khắc với tuổi vợ).

  Con số hợp mệnh vợ: 8, 9, 5, 2 – Số khắc với mệnh: 3, 4

  Hướng tốt: Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam – Hướng xấu: Bắc, Đông Nam, Nam, Đông

  • Về mệnh: Quyết định đến vận số làm ăn và đường con cái sau này
  • Về cung: Quyết định số phận lâu dài của gia đình
  • Về thiên can: Quyết định tài lộc của cuộc kết duyên một cách lâu dài
  • Về địa chi: Quyết định đến sự xung hợp xung khắc tính cách tuổi các cặp đôi
  • Về thiên mệnh năm sinh: Quyết định gần như tối đa sự may mắn về tài lộc nếu hợp nhau

  Đánh giá xem tuổi chồng Giáp Tý 1984 (84) có hợp vs với vợ Mậu Ngọ 1978 (78) không

  Xem tử vi tuổi phu thê 1984 và 1978

  Coi tuổi các cặp phu thê khác:

  【#7】Xem Tuổi Chồng Mậu Ngọ 1978 Và Vợ Tuổi Giáp Tý 1984 Có Hợp Không

  Bạn sinh năm 1978 và người ấy sinh năm 1984 đang dự định kết thành đôi với nhau. Tuy nhiên hai người đang phân vân rằng nam tuổi 1978 khi kết đôi với nữ tuổi 1984 thì cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc, bền vững, hợp nhau không. Và nếu tuổi giữa 2 người không hợp nhau kỵ nhau thì phải làm sao để hóa giải sự xung khắc đó.

  Hiểu được những vấn đề đó Tử Vi Khoa Học sẽ đánh giá xem tuổi chồng Mậu Ngọ sinh năm 1978 (78) và lấy vợ với tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 (84) có hợp nhau hay không dựa và các yếu tố tiêu chí sau: Mệnh, Thiên can, Địa Chi, Cung mệnhThiên mệnh năm sinh để đưa ra kết quả hợp khắc chính xác 100%. Do đó hãy đọc kỹ bài viết này để biết chồng tuổi Mậu Ngọ 78 lấy vợ với tuổi Giáp Tý 84 có hợp nhau hay không?.

  Tổng quan tử vi chồng tuổi Mậu Ngọ 1978 và vợ tuổi Giáp Tý 1984

  Tử vi chi tiết chồng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978

  Cung mệnh: Tốn thuộc Đông tứ trạch – Niên mệnh năm (hành): Mộc

  Màu sắc hợp: màu đỏ, màu tím, màu mận chín, màu hồng thuộc hành Hỏa (màu tương sinh tốt) hoặc màu màu xanh, màu lục, màu xanh rêu, màu xanh lá thuộc hành Mộc (màu cùng hành tốt).

  Màu sắc không hợp: màu nâu, vàng, cam thuộc hành Thổ (màu tương khắc xấu).

  Số hợp mệnh: 1, 3, 4 – Số khắc mệnh: 6, 7

  Hướng tốt: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam – Hướng xấu: Đông Bắc, Tây Nam, Tây, Tây Bắc

  Tử vi tuổi vợ Giáp Tý sinh năm 1984

  Cung mệnh: Cấn thuộc và Tây tứ trạch – Niên mệnh năm sinh (hành): Thổ

  Màu sắc hợp tuổi vợ: màu trắng, màu xám, màu bạc, màu ghi thuộc hành Kim (là màu tương sinh) hoặc màu màu nâu, vàng, cam thuộc hành Thổ (là màu cùng hành tốt).

  Màu sắc không hợp: màu xanh biển sẫm, màu đen thuộc hành Thủy (là màu tương khắc với tuổi vợ).

  Con số hợp mệnh vợ: 2, 9, 5, 8 – Số khắc với mệnh: 3, 4

  Hướng tốt: Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc – Hướng xấu: Đông Nam, Bắc, Đông, Nam

  • Về mệnh: Quyết định đến vận số làm ăn và đường con cái sau này
  • Về cung: Quyết định số phận lâu dài của gia đình
  • Về thiên can: Quyết định tài lộc của cuộc kết duyên một cách lâu dài
  • Về địa chi: Quyết định đến sự xung hợp xung khắc tính cách tuổi các cặp đôi
  • Về thiên mệnh năm sinh: Quyết định gần như tối đa sự may mắn về tài lộc nếu hợp nhau

  Đánh giá xem tuổi chồng Mậu Ngọ 1978 (78) có hợp vs với vợ Giáp Tý 1984 (84) không

  Xem tử vi tuổi phu thê 1978 và 1984

  Coi tuổi các cặp phu thê khác: